8

      Radnici i mehanizacija javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac intezivno rade na uklanjanju snežnog pokrivača na prilazima garažama i parkiralištima.

      Angažovano je čišćenje snega na potezu garaže „Kosturnica“, fast parking „Bolnica“ i garaže „Centar 2“. Do sada su očišćeni i redovno se održavaju sve saobraćajnice, ulaz i izlaz na navedenim objektima.

      “ Radnici ovog preduzeća nastaviće angažovanje na čišćenju zimskih padavina i na parking mestima javnih površina u zoniranom području grada, a sve kako bi se omogućilo korisnicima parking usluga nesmetano parkiranje svojih vozila. ” - naglasio je direktor “ Poslovni centar ” JP Kruševac Miloš Milošević.