Home

Aktuelno - Javne nabavke

 Javne nabavke

 
 
                                 - Nabavka goriva i maziva
                               Poziv
                               Konkursna dokumentacija
                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1
                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2
 
                                - Nabavka električne energije
                              Poziv
                              Konkursna dokumentacija
                                        Obaveštnje o zaključenom ugovoru
 
                               - Gradjevinski materijal I
                              Poziv
                              Konkursna dokumentacija
                                        Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- Partija 1
 
                              - Održavanje i popravka motornih vozila
                             Poziv
                             Konkursna dokumentacija       
                                       Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
                             Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

                              - Građevinski materijal
                             Poziv
                             Konkursna dokumentacija
                                       Odluka o obustavi postupka za Partiju 1
                             Obaveštenje o zaključenju ugovora Partija 2

                              - Usluge implementacije i održavanja softvera za kontrolu i naplatu parkiranja   
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
                             - Elektromaterijal
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
 
                             - Računarski materijal
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                                     Izmena konkursne dokumetacije
                            Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

                            - Izgradnja nadstrešnice na lokaciji Stara zelena pijaca
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                            Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
                            - Štamparski materijal
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
 
                            - Bravarsko-gvožđarski materijal
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija 
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
 
                            - Molersko-farbarski materijal
                                     Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                                     Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru 
 
                            - Kancelarijski materijal
                            Poziv
                            Konkursna dokumentacija
                                     Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru 
 
                            - Javna nabavka male vrednosti - Postavljanje video nadzora
                           Poziv
                           Konkursna dokumentacija
                           Pitanja i odgovori
                                    Obaveštenje o zaključenom ugovoru                                    
 
                            - Javna nabavka male vrednosti broj 05/14 - Usluge
                           Poziv
                           Konkursna dokumentacija
                                    Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
                           Obaveštenje o obustavi postupka
 
                           - Javna nabavka male vrednosti broj 04/14 - Radna i zaštitna oprema
                           Poziv
                           Konkursna dokumentacija
                           Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
                           Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
                                    Obaveštenje o zaključenom ugovoru    
 
                          - Nabavka Protiv-požarnih aparata i opreme
                                   Poziv   
                          Konkursna dokumentacija               
 
                        - Nabavka dobara : Poljoprivredni materijal i inventar
                          Poziv
                          Konkursna dokumentacija
                          Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
                 
                    - Javna nabavka male vrednosti broj 13/14 - Nabavka goriva i maziva
                          Poziv
                          Konkursna dokumentacija
                          Izmena konkursne dokumentacije
                          Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                    - Javna nabavka broj 09/14  -  Elektro-mehanička rampa sa sistemom za kontrolu pristupa na parkingu i pratećom opremom.
                          Poziv
                          Konkursna dokumentacija
                          Pitanja i odgovori
                                   Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                    - Nabavka dobara: Mašine i alati
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija
 
                    - Nabavka usluga : Odrzavanje i popravka video nadzora
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija
                     
                    - Nabavka usluga : Odrzavanje i popravka rashladnih uređaja  
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija
   
                    - Nabavka usluga : Odrzavanje i popravka telefona   
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija

                          - Javna nabavka električne energije broj 14/14- otvoreni postupak
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija
                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                          - Javnu nabavku male vrednosti broj 01/14 - usluge, Popravka i održavanje vozila
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija
                                 Izmena konkursne dokumentacije  
                                 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
                         
                            - Nабавкa услуга: Одржавање, поправка и сервисирање рачунских машина и фотокопир апарата na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N
                         Poziv
                         Konkursna dokumentacija

                    - Nabavku Vodovodnog i kanalizacionog materijala na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N
                        Poziv
                        Konkursna dokumentacija

                    - Nabavka usluga održavanja i servisiranja računarske opreme na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N
                        Poziv
                        Konkursna dokumentacija 
 
                    - Javna nabavka male vrednosti broj 07/2014 - Nabavka građevinskog materijala
                       Poziv
                       Konkursna dokumentacija
                              Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1
                              Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2

                   - Javna nabavka male vrednosti broj 08/2014 - Nabavka bravarsko-gvožđarski materijal
                      Poziv
                      Konkursna dokumentacija
                      Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
                   - Javna nabavka male vrednost broj 05/2014 - Nabavka molersko-farbarskog materijala.
                      Poziv
                      Konkursna dokumentacija
                      Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                          - Javna nabavka male vrednosti broj 06/2014 - Nabavka elektromaterijala.
                       Poziv
                       Konkursna dokumentacija
                       Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                         - Javna nabavka broj 14/2014 - Nabavka električne energije
                      Poziv
                      Konkursna dokumentacija
                      Izmena konkursne dokumentacije
                      Obaveštenje o obustavi postupka

                        - Javna nabavka male vrednosti broj 02/2014 - Nabavka Sredstava za održavanje higijene
                     Poziv
                     Konkursna dokumentacija
                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

                        - Javna nabavka male vrednosti broj 01/2014 - Nabavka kancelarijskog materijala.
                     Poziv
                     Konkursna dokumentacija
                     Izmena konkursne dokumentacije
                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                  - Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                     Poziv
                     Konkursna dokumentacija

                 - Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila sa obaveznim osiguranjem, na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                    Poziv
                    Konkursna dokumentacija
   
                 - Nabavka usluga tehničkog pregleda i održavanja fiskalnih kasa, na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                    Poziv
                    Konkursna dokumentacija

                 - Nabavka usluga servisiranja i održavanja mernih uređaja, na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                    Poziv
                    Konkursna dokumentacija

                 - Nabavka usluga za održavanje liftova na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                   Poziv
                   Konkursna dokumentacija
     
                 - Nabavka opreme i delova za motorna vozila na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                   Poziv
                   Konkursna dokumentacija
         
                 - Nabavka računarskog materijala na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                   Poziv
                   Konkursna dokumentacija
         
                 - Nabavka štamparskog materijala na osnovu člana 39, stav 2, Z.J.N.
                   Poziv
                   Konkursna dokumentacija

                 - Pregovarački postupak bez poziva za podnošenje ponuda.
                   Sukcesivna nabavka usluga  korišćenja ključnih resursa i održavanja licenciranog sistema "SMS4Rarking".      
                   Obaveštenje o pokretanju postupka          
                   Poziv za podnošenje ponuda
                   Konkursna dukumentacija
                   Izmena konkursne dokumentacije
                   Odluka o dodeli ugovora
                   Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                 - JP "Poslovni centar" Kruševac pokreće postupak Javne nabavke male vrednosti za nabavku sistema
                   za kontrolu pristupa na parkingu ( elektro-mehaničku rampu), sa parking kućicom i video nadzorom .
                   Rok za podnošenje ponuda je 12.11.2013.godine do 13 časova.
                   Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:
                   Poziv za podnošenje ponuda
                   Konkursna dukumentacija
                   Obaveštenje o obustavi postupka
                      
                - JP "Poslovni centar" Kruševac pokreće postupak Javne nabavke male vrednosti za nabavku HTZ opreme
                  po partijama :
                      - Partija I   : HTZ obuća - zaštitna obuća,
                      - Partija II  : HTZ konfekcijski program - poslovna odeća,
                      - Partija III : HTZ zaštitna oprema - odeća od presvučenih ili impregniranih tekstilnih tkanina.
                 Rok za dostavljanje ponuda je 23. 09. 2013. godine do 12 h.
                 Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:
                 Poziv za podnošenje ponuda
                 Konkursna dokumentacija