Home O nama Delatnosti

Delatnosti

Delatnosti koje preduzeće obavlja definisane su usklađenim osnivačkim aktom - Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća SO Kruševac broj 6/02 od 15.11.2002. godine.

Po navedenoj Odluci, preduzeće je osnovano i posluje radi:

- upravljanja poslovnim prostorom u državnoj svojini Republuike Srbije čiji je korisnik opština Kruševac, a ne služi neposredno ostvarivanju funkcija organa opštine, kao i upravljanje poslovnim prostorom u državnoj svojini čiji je korisnik preduzeće;

- trajnog obavljanja komunalne delatnosti uređenja i održavanja pijaca i pružanja usluga na njima;

- trajnog obavljanja komunalne delatnosti uređenja i održavanja javnih prostora za parkiranje vozila;

- razvoja i unapređenja delatnosti od opšteg interesa

- sticanja dobiti

- ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa opštine Kruševac.

Upravljanje poslovnim prostorom jeste njegovo davanje u zakup, održavanje, obnavljanje i izvršavanje zakonskih i drugih obaveza u vezi sa tom imovinom. Kriterijumi, način i postupak izdavanja izdavanja u zakup poslovnog prostora, način utvrđivanja zakupnine, promet na pijacama i način pružanja usluga, uređivanje i održavanje parkirališta uređene su posebnim odlukama Skupštine opštine Kruševac.