Home

IZMENA CENA I ZONA NAPLATE PARKIRANjA

 Nove zone

Pogledaj reportažu . . .

    „Poslovni centar Kruševac“ JP je u predhodnom periodu realizovao značajne aktivnosti na investicionom održavanju parking sistema u gradu Kruševcu.

    Od 01.Jula 2021.godine u gradu počela je primena novog cenovnika naplate parking mesta. Cene mesečnih karata u javnim garažama su snižene, tako da za fizička lica umesto 3.900 dinara iznose 1.500 dinara, a za pravna lica snižene su sa 6.000 na 2.500 dinara. Po novom cenovniku svaki započeti sat parkiranja u javnim garažama je 40 dinara.

    U ulicama u užem gradskom jezgru izmenjene su zone naplate parkiranja tako da su pojedine ulice iz prve prešle u ekstra zonu. Parkiranje u ekstra zoni je ograničeno na 120 minuta, a svaki započeti sat u tim ulicama je 60 dinara, odnosno 100 dinara u drugom satu. Cena parkiranja u prvoj zoni iznosi 40 dinara po satu, parkiranje u toj zoni je neograničeno, a cena dnevne karte u prvoj zoni je 150 dinara. Takođe uvedena je i druga zona parkiranja u gradu i to parkiralištu kod Dečjeg dispanzera sa vremenskim ograničenjem od 180 minuta i sa simboličnim cenama, a sve sa razlogom kako bi se omogućilo svim korisnicima koji dovode ili decu na lekarske preglede ili oni sami imaju potrebu za zdravstvenim uslugama da mogu da parkiraju svoje vozilo ne tražeći udanjena parking mesta od ove zdravstvene ustanove.

    Po prvi put je uvedena takozvana zlatna parking karta u iznosu od 6.000 dinara, a korisnik ove karte ostvaruje pravo korišćenja kako svih opštih i posebnih parkirališta odnosno javnih garaža.

    Novina u parkiranju je i izdat nalog za neplaćeno ili neproduženo parkiranje koje iznosi 1.000 dinara, a ukoliko se plati u roku od osam dana smanjuje se za 50%.

    Prema rečima direktora ovog preduzeća Miloša Miloševića cilj novog koncepta naplate parkinga je da sva parkirališta u gradu budu tehnički i ekonomski dostupna svim vozačima i korisnicima parking usluga.