POSTAVLJENI NOVI USMERIVAČI ZA PARKIRANJE ZA GARAŽU "CENTAR 2"

Naslovna

   Prateći svetske standarde "Poslovni centar Kruševac" je postavio nove usmerivače - informacione table za navođenje parkiranja u garažu "Centar 2" u gradu Kruševcu.

   Informacione table su postavljene na dve lokacije i to na kružnom toku kod kasarne Car Lazar i na izlasku iz kružnog toka iz pravca Lazarice i Jasičkog puta. Iste će pokazivati vozačima kako udaljenost, tako i trenutan broj slobodnih parking mesta u ovoj garaži.

   Direktor ovog preduzeća Miloš Milošević je tom prilikom istakao da postavljanje novih Informacionih tabli sa sistemom navođenja za garažu "Centar 2" predstavlja veoma bitan korak u modernizaciji sistema za parkiranje i da će na taj način biti olakšano vozačima koji dolaze u grad, da će im uštedeti vreme u traženju parking mesta, a takođe će vozači u svakom trenutku biti obavešteni o tačnom broju slobodnih parking mesta u ovoj garaži jer sam sistem u svakom trenutku ažurira popunjenost ili oslobađanje mesta za parkiranje.

slikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslike