Home

Potpisani kolektivni ugovori

kolektivni 1

     U Gradskoj upravi grada Kruševca potpisani su kolektivni ugovori o radu, između predstavnika lokalnih javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac, grada Kruševca i predstavnika reprezentativnih sindikata.

     Kolektivnim ugovorom, u naredne tri godine, biće regulisani prava i obaveze zaposlenih kod poslodavaca iz oblasti rada i radnih odnosa, kao i međusobni odnosi osnivača, poslodavaca i sindikata.

     Krajnji cilj potpisivanja ovog pravnog akta je poboljšanje materijalno-socijalnog položaja radnika, a poseban akcenat je stavljen na regulisanje prava o obaveza najugroženijih i tiče se bolovanja, prevoza, noćnog i rada nedeljom, tokom državnih praznika i dr.

kolektivni 2