Home

JUBILEJ – 30 GODINA POSTOJANJA FIRME

jubilej

     Tačno pre 30 godina na današnji dan 05.marta 1991.godine Skupština opštine grada Kruševac donela je odluku o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac, preduzeće za upravljanje i održavanje poslovnog prostora u vlasništvu tadašnje Opštine Kruševac.

     Godinu dana kasnije, decembra 1992.godine, Javno preduzeće „Poslovni centar“ Kruševac preuzima komunalnu delatnost upravljanja i održavanja pijaca u Kruševcu od tadašnjeg JKP „Pijace Kruševac“.

     Marta 2002.godine Skupština opštine Kruševac Javnom preduzeću „Poslovni centar“Kruševac poverava komunalnu delatnost upravljanja i održavanja javnih parkirališta u Kruševcu.

     Marta 2019.godine Skupština grada Kruševca Javnom preduzeću „Poslovni centar“Kruševac poverava poslove obeležavanja i održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije u gradu Kruševcu kao posebnog segmenta redovnog održavanja ulica u gradu.

     Napred navedeno ukazuje na bogatu evoluciju rasta i razvoja poslovanja preduzeća, odnosno na heterogenost poslova tj. delatnosti koje obavlja naše preduzeće, značajno kako za razvoj lokalne samouprave grada Kruševca i korisnike usluga preduzeća, tako i za samo interno poslovanje preduzeća obzirom da realizacijom pomenutih delatnosti tj. poslova preduzeće akumulira potreban nivo obrtnih odnosno finansijskih resursa neophodnih kako za finansiranje investicionih poduhvata i tekućih obaveza preduzeća, tako i za poboljšanje socijalnog i finansijskog položaja svih zaposlenih u preduzeću.

      Ovom prilikom sadašnji direktor preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac Miloš Milošević pozdravlja sve bivše direktore ovog preduzeća i svoje zaposlene i čestita im jubilarni 30. rođendan, sa verom, nadom i ubeđenjem da ćemo u duhu dobrog domaćina kao društveno odgovorno preduzeće nastaviti sa timskim radom u poslovanju preduzeća u budućem vremenskom periodu, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta i kvantiteta usluga koje pruža naše preduzeće, kao i u cilju poboljšanja finansijske pozicije i uspešnosti poslovanja istog.

jubilej zlatni