Home

Aktuelno - Javne nabavke 2019.

 Javne nabavke 2019.

 
 
 
                              ARHIVA  
                                                                                                                                                                                                                          INTERNI AKT 
                            2015.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2017.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2018.god.
 


- Javna nabavka mašine za obeležavanje

- Montaža montažno-demontažne konstrukcije "FastPark" spratnosti P+1

- Nabavka goriva i maziva


- Nabavka boje za horizontalnu signalizaciju
 

 - Električna energija


 - Adaptacija Nove zelene pijace
 

 - Montaža montažno-demontažne konstrukcije " FastPark" spratnosti P+1