Home

Proširena delatnost Poslovnog centra

1R

 

 

        

     

       Sa novom poverenom delatnošću Poslovni centar Kruševac“JP otpočeo je obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.

     Nabavkom nove profesionalne mašine za obeležavanje ekipa Poslovnog centra je svakodnevno na terenu. Vrši se obeležavanje saobraćajnice u gradu Kruševcu, pešačkih prelaza, zona škola, parking prostora, kao i terena školskih i drugih ustanova.

      Po rečima direktora Dragija Markovića, cilj nam je da sve saobraćajnice budu propisno i vidljivo obeležene kako bi se osigurala veća bezbednost učesnika u saobraćaju.

 

      2R      3R

      4R      5R

      6R      7R

      8R      9R