Home

Aktuelno - Javne nabavke 2017.

 Javne nabavke 2017.

 
 
 
                              ARHIVA  
                                                                                                                                                                                                                          INTERNI AKT
 
                            2015.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016.god.
- Nabavka goriva i maziva 
                    - Konkursna dokumetacija
                    - Poziv za podnošenje ponude
                    - Izmena konkursne dokumentacije
                    - Odluka o dodeli ugovora
                    - Odaveštenje o zaključenom ugovoru
 
- Nabavka električne energije
                     - Konkursna dukumentacija 
                     - Poziv za podnošenje ponude
                     - Odluka o dodeli ugovora
                     - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
- Usluge implementacije i održavanja softvera za kontrolu i naplatu parkiranja 
                    - Konkursna dokumentacija
                    - Poziv za podnošenje ponuda
                    - Odluka o dodeli ugovora
                    - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
- Izgradnja platoa na lokaciji Trg kosturnica
                    - Konkursna dokumentacija
                    - Poziv za podnošenje ponuda
                    - Izmena konkursne dokumentacije
                    - Pojašnjenje konkursne dokumetacije
                    - Odluka o dodeli ugovora 
                    - Obaveštnje o zaključenom ugovoru
 
 
- Izrada projekta montaže i montaža montažno-demontažne konstrukcije za parkiranje vozila u dva nivoa
                    - Predhodno obaveštenje
                    - Konkursna dokumentacija
                    - Poziv za podnošenje ponuda
                    - Odluka o dodeli ugovora
                    - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 
- Nabavka montažno-demontažne konstrukcije za parkiranje vozila u dva nivoa
                    - Konkursna dokumentacija
                    - Poziv za podnošenje ponuda
                    - Odluka o dodeli ugovora
                    - Obaveštenje o zaključenom ugovoru