Home

Aktuelno - Javne nabavke 2016.

 Javne nabavke 2016.

 
 
 
 
 
             

           - Nabavka teretnog-dostavnog motornog vozila
                    - Konkursna dokumentacija
                - Poziv za podnošenje ponuda
                - Odluka o dodeli ugovora
                   - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
               -  Proširenje i izgradnja nadstrešnice na lokaciji Kvantaška pijaca
                   - Konkursna dokumentacija
                   - Poziv za podnošenje ponuda
                - Odluka o dodeli ugovora 
                  - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
           - Gorivo i maziva :
              - Konkursna dokumentacija
              - Poziv za podnošenje ponuda
              - Obaveštenje o dodeli ugovora
                  - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

          - Električna energija:
                  - Konkursna dokumentacija
                  - Poziv za podnošenje ponuda
                  - Izmena konkursne dokumentacije
                  - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda         
                  - Odluka o dodeli ugovora 
                  - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
          - Usluge implementacije i održavanja softvera za kontrolu i naplatu parkinga:       
             - Konkursna dokumentacija
             - Poziv za podnošenje ponuda
                 - Odluka o dodeli ugovora
                 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 
             - Građevinski materijal : 
                 - Konkursna dokumentacija
                 - Poziv za podnošenje ponuda
                 - Odluka o dodeli ugovora
 
 
          - Bravarsko-gvožđarski materijal :
                - Konkursna dokumentacija
            - Poziv za podnošenje ponuda                                
                - Odluka o dodeli ugovora