Javna licitacija

 JП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

 

 

      За усмено јавно надметање за издавање у закуп 14 привремених покретних објеката – киоска, површине 5 м2, које су постављене на Тргу Костурница у Крушевцу,за продају цвећа и пригодних поклона поводом Дана жена – 8. марта.

    Продаја ће се обaвљати почев од 04.03. закључно са 08.03.2019. године (5 дана). Почетна цена за лицитацију износи 2.400,00 динара дневно по једном објекту, укупно 12.000,00 динара. Најмањи износ („корак“) за подизање лицитације је 1.200,00 динара. Излицитирани износ закупа је у НЕТО износу, тако да се на тако утврђену основицу обрачунава ПДВ по законској стопи. 

    Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна лица која се баве производњом и продајом саксијског и резаног цвећа, као и пригодних поклона (накит, козметички производи и сл.).

    Усмено јавно надметање обавиће се дана 01.03.2019. године, са почетком у 11,00 часова у просторијама „Пословног центра“ у згради Дома синдиката у Крушевцу за киоск обележен бројем 1, те сукцесивно за остале киоске по редним бројевима по окончању лицитације за претходни број.

     Гарантни износ од 12.000,00 дин. може се уплатити најкасније до 28.02.2019. године у 14,30 часова на текући рачун број 160-7025-50 или готовински на благајни предузећа.

    Лицитант који излицитира киоск обавезан је да на лицу места исплати целокупан излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Уколико то не учини, последњи понуђени износ се поништава, а лицитација наставља са преосталим лицитантима.   

   Лицитантима који не излицитирају пословни простор положени готовински депозит се враћа на лицу места, а лицитантима са безготовинским уплатама у року од 3 дана од одржавања лицитације уплатом на рачун са кога је депозит уплаћен.

    Ближе информације могу се прибавити на телефон 037/438-900 или лично у просторијама предузећа.Особа за контакт је Ивана Лукановић.