Obaveštenja

 

ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ Крушевац

 

ОБАВЕШТАВА

 

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ЋЕ СЕ РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ И ПОДНИХ МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЗВОДА, ЈУЖНОГ ВОЋА, ЦВЕЋА И МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА У МЛЕЧНОМ САЛОНУ ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ОБАВИТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ У САЛИ ДОМА СИНДИКАТА У ПЕТАК 31.03.2017.ГОД СА ПОЧЕТКОМ У 09:00  ЧАСОВА.

Услов за учешће на лицитацији за резервацију уз важећу личну карту је прилагање доказа:

  1.    фотокопија решења о регистрацији пољопривреног газдинства или,
  2.    Да су обвезници пореза на приход од пољопривреде,
  3.    Фотокопија решења о регистрацији издатог од агенције за привредне регистре.

У случају спречености личног учешћа на лицитацији, тезгу може резервисати особа са писменим овлашћењем спреченог лицитанта.

ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ЗАНАТСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 03.04.2017.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 08:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

Услов за учешће на лицитацији уз важећу личну карту је и прилагање фотокопије важећег решења о регистрацији издате од агенције за привредне регистре за промет робе који је дозвољен на зеленим пијацама.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КОРИСНИЦИ ЗАКУП МАГАЦИНА НА НОВОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ МОГУ ИЗВРШИТИ ЛИЦИТАЦИЈОМ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ: 05.04.2017. ГОД. У 10:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПИЈАЦЕ.

Право на закуп магацина уз важећу личну карту имају корисници који су резервисали или закупили тезгу на пијаци као и закупци локала на пијаци.

 

                                                      

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Почињу радови на проширењу кванташке пијаце  

 

     Планом пословања за 2016. годину Ј.П.“Пословни центар“ Крушевац је планирао значајну инвестицију – Проширење платоа и изградња надстрешнице на локацији Кванташка пијаца. 

     После завршеног пројекта, прибављене потребне документације и законски спроведене јавне набавке, потписан је уговор за извођење радова. 

      Извођач радова је „Грађинг“ д.о.о. Александровац, а планирани радови ће се изводити по етапама како не би угрозили рад већ постојеће кванташке пијаце. 

          По завршетку радова на проширењу платоа и изградњи настрешнице биће омогућени бољи и савременији услови пословања за све кориснике кванташке пијце.

 


ОРГАНИЗУЈЕ

                                  

        ВАШАР (Св. Илија) 02.08.2017.

 

       ВАШАР СЕ ОДРЖАВА У УЛИЦИ АЕРОДРОМСКА КОЈА  СЕ ЗАТВАРА ЗА СAOБРАЋАЈ 02.08.2017. У 03:00 ЧАСОВА И БИЋЕ ЗАТВОРЕНА ДО 05:00 ЧАСОВА 03.08.2017. ГОД.

 СВИ ЗАКУПЦИ КОЈИ СУ ИЗВРШИЛИ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПОДНИХ МЕСТА НА ТРОТОАРУ ИСТА МОГУ УПЛАТИТИ ДО 19.07.2017.ГОДИНЕ НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ ИЛИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН „ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА“ЈП КРУШЕВАЦ 160-7025-50.

   КОРИСНИЦИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПЛАТУ ГУБЕ ПРАВО НА РЕЗЕРВИСАНО МЕСТО.

  ЛИЦИТАЦИЈА за преостала слободна подна места и места за постављање угоститељских   објеката и забавних радњи на вашаришту одржаће се 24.07.2017. године од 09:00 до 13:00 на местима која се издају.

         Уплата излицитираних места се врши истог дана на лицу места.

         Места која се на дан лицитације не издају могу се уплатити на сточној пијаци до дана одржавања вашара или на текући рачун 160-7025-50.

         Корисници који на дан лицитације закупе место врше резервацију истог за наредни вашар уз предходни консултацију (телефонским позивом или лично) са пословођом сточне пијаце.

        На основу Одлуке о пијацама (Сл.лист града Крушевца 1/09), и члана 74. Одлуке о уређењу града (Сл. лист града Крушевца 8/2012) власници забавних радњи који учествују на лицитацији дужани су да приложе следећу документацију:

      1.Копију решења из АПР-а о регистрацији за ту делатност (оргинал на увид), порески идентификациони број, матични број и број жиро рачуна,

      2.Пројекат конструкције,

      3.Извештај о техничкој контроли који је издало лице овлашћено за пројектовање.

      СВА ПРОДАЈА ВАН МЕСТА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАШАРА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА И БИЋЕ САНКЦИОНИСАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.

       РЕЗЕРВАЦИЈЕ МЕСТА ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ВАЖЕ 24 часа.

       КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 037/35-01-403, 064/82-50-620, 064/82-50-614     

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Novi izgled Stare zelene pijace - izgradnja u toku

 

  JP „Poslovni centar“ Kruševac je u svom planu poslovanja u delu investicija do kraja 2015. godine planirao završetak rekonstrukcije Stare zelene pijace.

  Projekat je završen i pribavljena je sva potrebna dokumentacija, a realizacija je planirana u prvom kvartalu 2015. godine. Na taj način biće omogućeni bolji uslovi  poslovanja za naše korisnike, kao i sve građane grada Kruševca.

  Novi izgled Stare zelene pijace se može videti na bilbordu u 3D prezentaciji, koji je postavljen na bočnom ulazu u pijacu iz Nove Obilićeve ulice. 

 

          1            2

           3           4

                                                                                    5  

  

  Posle zakonski sprovedene javne nabavke i potpisanog Ugovora za izvođenje radova „Izgradnja nadstrešnice na lokaciji Stara zelena pijaca“ polovinom jula otpočeli su radovi na izgradnji iste.

   Izvođač radova je „Građing“ d.o.o Aleksandrovac, a predviđeno je da se pomenuti radovi izvedu u roku od 115 kalendarskih dana.

   Zakupci poljoprivrednih i zanatskih tezgi su tokom izvođenja radova privremeno iseljeni na plato Doma vojske Srbije gde su im obezbeđeni odgovarajući uslovi da nesmetano nastave sa svojim radom.

   Nakon završetka radova, a po izvršenoj licitaciji, zakupci tezgi će ponovo početi sa radom na rekonstruisanoj lokaciji. 

       1        2

       3        4

       6        7

       8        10

       pijaca 1        pijaca 2

       pijaca 4        1-3

       2-3        3-3

       4-3        5-3

       1-4        2-4

       3-4        4-4