Obaveštenja

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ Ј.П.

ОРГАНИЗУЈЕ
ВАШАР (Мала Госпојина) 21.09.2021.

 

       ВАШАР СЕ ОДРЖАВА У УЛИЦИ АЕРОДРОМСКА КОЈА СЕ ЗАТВАРА ЗА САОБРАЋАЈ 21.09.2021. У 03:00 ЧАСОВА И БИЋЕ ЗАТВОРЕНА ДО 05:00 ЧАСОВА 22.09.2021.ГОД.

       СВИ ЗАКУПЦИ КОЈИ СУ ИЗВРШИЛИ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПОДНИХ МЕСТА НА ТРОТОАРУ ИСТА МОГУ УПЛАТИТИ ДО 10.09.2021.ГОДИНЕ НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ ИЛИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН „ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА“ КРУШЕВАЦ ЈП 160-7025-50

       КОРИСНИЦИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПЛАТУ ГУБЕ ПРАВО НА РЕЗЕРВИСАНО МЕСТО.

       ЛИЦИТАЦИЈА за преостала слободна подна места и места за постављање забавних радњи на вашаришту одржаће се 14.09.2021. године од 09:00 до 13:00 на местима која се издају.

       Уплата излицитираних места се врши истог дана на лицу места.

       Места која се на дан лицитације не издају могу се уплатити на сточној пијаци до дана одржавања вашара или на текући рачун 160-7025-50 до 17.09.2021.год.

       На основу Одлуке о пијацама (Сл.лист града Крушевца 1/09), и члана 74. Одлуке о уређењу града (Сл. лист града Крушевца 8/2012) власници забавних радњи који учествују на лицитацији дужани су да приложе следећу документацију:

1. Копију решења из АПР-а о регистрацији за ту делатност (оргинал на увид), порески идентификациони број, матични број и број жиро рачуна,
2. Пројекат конструкције,
3. Извештај о техничкој контроли који је издало лице овлашћено за пројектовање.

       СВА ПРОДАЈА ВАН МЕСТА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАШАРА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА И БИЋЕ САНКЦИОНИСАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.

       РЕЗЕРВАЦИЈЕ МЕСТА ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ВАЖЕ 24 часа.

       КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 037/35-01-403, 064/85-06-864, 064/825-06-62,064/825-06-26

       НА ВАШАРУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ПОШТОВАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА

 

ДОБРО ДОШЛИ
ВАШ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ ЈПОБАВЕШТЕЊЕ


„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ Ј.П.

 

ОРГАНИЗУЈЕ

ВАШАР (Св. Илија) 02.08.2021.


       ВАШАР СЕ ОДРЖАВА У УЛИЦИ АЕРОДРОМСКА КОЈА СЕ ЗАТВАРА ЗА СAOБРАЋАЈ 02.08.2021. У 03:00 ЧАСОВА И БИЋЕ ЗАТВОРЕНА ДО 05:00 ЧАСОВА 03.08.2021. ГОД.

       СВИ ЗАКУПЦИ КОЈИ СУ ИЗВРШИЛИ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПОДНИХ МЕСТА НА ТРОТОАРУ ИСТА МОГУ УПЛАТИТИ ДО 20.07.2021.ГОДИНЕ НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ ИЛИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН „ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА“ КРУШЕВАЦ ЈП 160-7025-50.

       КОРИСНИЦИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПЛАТУ ГУБЕ ПРАВО НА РЕЗЕРВИСАНО МЕСТО.

       ЛИЦИТАЦИЈА за преостала слободна подна места одржаће се 22.07.2021. године од 09:00 до 13:00 на местима која се издају.

       Уплата излицитираних места се врши истог дана на лицу места.

       Места која се на дан лицитације не издају могу се уплатити на сточној пијаци до дана одржавања вашара или на текући рачун 160-7025-50 до 29.07.2021.год.

       Корисници који на дан лицитације закупе место врше резервацију истог за наредни вашар уз предходни консултацију (телефонским позивом или лично) са пословођом сточне пијаце.

       На основу Одлуке о пијацама (Сл.лист града Крушевца 1/09), и члана 74. Одлуке о уређењу града (Сл. лист града Крушевца 8/2012) власници забавних радњи који учествују на лицитацији дужани су да приложе следећу документацију:

       1. Копију решења из АПР-а о регистрацији за ту делатност (оргинал на увид), порески идентификациони број, матични број и број жиро рачуна,

       2. Пројекат конструкције,

       3. Извештај о техничкој контроли који је издало лице овлашћено за пројектовање.

     СВА ПРОДАЈА ВАН МЕСТА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАШАРА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА И БИЋЕ САНКЦИОНИСАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.

       РЕЗЕРВАЦИЈЕ МЕСТА ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ВАЖЕ 24 часа.

       КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 037/35-01-403, 064/82-50-614, 064/85-06-864      


 

ДОБРО ДОШЛИ
ВАШ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ ЈП

                                                                  

                                                           

ОБАВЕШТЕЊЕ


„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ ЈП


ОРГАНИЗУЈЕ

ВАШАР (Св.Вратоломеј) 24.06.2021.     ВАШАР СЕ ОДРЖАВА У УЛИЦИ АЕРОДРОМСКА КОЈА СЕ ЗАТВАРА ЗА САОБРАЋАЈ 24.06.2021. У 03:00 ЧАСОВА И БИЋЕ ЗАТВОРЕНА ДО 05:00 ЧАСОВА 25.06.2021.ГОДИНЕ.

     ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОДНИХ МЕСТА НА ТРОТОАРУ И МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ЗАБАВНИХ РАДЊИ НА ВАШАРИШТУ ОБАВИЋЕ СЕ 16.06.2021.ГОДИНЕ ОД 09:00 ДО 13:00 НА МЕСТИМА КОЈА СЕ ИЗДАЈУ, А УПЛАТА ИЗЛИЦИТИРАНИХ МЕСТА ВРШИЋЕ СЕ ИСТОГ ДАНА НА ЛИЦУ МЕСТА.
     МЕСТА КОЈА СЕ ТОГ ДАНА НЕ ИЗДАЈУ МОГУ СЕ УПЛАТИТИ НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ ДО ДАНА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА ИЛИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 160-7025-50 ДО 20.06.2021.ГОДИНЕ, А НАПЛАТА МЕСТА ЗАУЗЕТИХ НА ДАН ВАШАРА ВРШИЋЕ СЕ НА ЛИЦУ МЕСТА ИСТОГ ДАНА.

     СВА ПРОДАЈА ВАН МЕСТА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАШАРА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА И БИЋЕ САНКЦИОНИСАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.
РЕЗЕРВАЦИЈЕ МЕСТА ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ВАЖЕ 24:00.
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 037/35-01-403, 064/82-50-620, 064/82-50-614


ДОБРО ДОШЛИ
ВАШ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ ЈП

 

 

 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ Крушевац ЈП 

 

  

 

ОБАВЕШТАВА

 

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ЋЕ СЕ РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЗВОДА, ЈУЖНОГ ВОЋА, ЦВЕЋА И МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА У МЛЕЧНОМ САЛОНУ ЗА 2021.ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ОБАВИТИ ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА НА НОВОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 24.05.2021.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА.

 

Услов за учешће на лицитацији за резервацију, уз важећу личну карту, је прилагање доказа:

  • 1)фотокопија решења о регистрацији пољопривреног газдинства или,
  • 2)Да су обвезници пореза на приход од пољопривреде,
  • 3)Фотокопија решења о регистрацији издатог од агенције за привредне регистре.
  • 4)Да лицитант нема неизмерених обавеза према Пословном центру Крушевац

У случају спречености личног учешћа на лицитацији, тезгу може резервисати особа са писменим овлашћењем спреченог лицитанта.

 

ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ЗАНАТСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2021.ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ ЈЕВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 25.05.2021.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА НОВЕЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ.

Услов за учешће на лицитацији, уз важећу личну карту, је и прилагање фотокопије важећег решења о регистрацији издате од агенције за привредне регистре за промет робе који је дозвољен на зеленим пијацама.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КОРИСНИЦИ ЗАКУП МАГАЦИНА НА НОВОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ МОГУ ИЗВРШИТИ ЈАВНОМ ЛИЦИТАЦИЈОМ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ: 26.05.2021. ГОД. У 09:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ.

Право на закуп магацина, уз важећу личну карту, имају корисници који су резервисали или закупили тезгу на пијаци као и закупци локала на пијаци.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА НОСЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ И ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ПРОПИСАНИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА КОЈЕ ВАЖЕ НА ПИЈАЦИ.

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Novi izgled Stare zelene pijace - izgradnja u toku

 

  „Poslovni centar“ Kruševac JP je u svom planu poslovanja u delu investicija do kraja 2015. godine planirao završetak rekonstrukcije Stare zelene pijace.

  Projekat je završen i pribavljena je sva potrebna dokumentacija, a realizacija je planirana u prvom kvartalu 2015. godine. Na taj način biće omogućeni bolji uslovi  poslovanja za naše korisnike, kao i sve građane grada Kruševca.

  Novi izgled Stare zelene pijace se može videti na bilbordu u 3D prezentaciji, koji je postavljen na bočnom ulazu u pijacu iz Nove Obilićeve ulice. 

 

          1            2

           3           4

                                                                                    5  

  

  Posle zakonski sprovedene javne nabavke i potpisanog Ugovora za izvođenje radova „Izgradnja nadstrešnice na lokaciji Stara zelena pijaca“ polovinom jula otpočeli su radovi na izgradnji iste.

   Izvođač radova je „Građing“ d.o.o Aleksandrovac, a predviđeno je da se pomenuti radovi izvedu u roku od 115 kalendarskih dana.

   Zakupci poljoprivrednih i zanatskih tezgi su tokom izvođenja radova privremeno iseljeni na plato Doma vojske Srbije gde su im obezbeđeni odgovarajući uslovi da nesmetano nastave sa svojim radom.

   Nakon završetka radova, a po izvršenoj licitaciji, zakupci tezgi će ponovo početi sa radom na rekonstruisanoj lokaciji. 

       1        2

       3        4

       6        7

       8        10

       pijaca 1        pijaca 2

       pijaca 4        1-3

       2-3        3-3

       4-3        5-3

       1-4        2-4

       3-4        4-4

      

ОБАВЕШТАВА

 

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ЋЕ СЕ РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ, ПОДНИХ МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЗВОДА, ЈУЖНОГ ВОЋА, ЦВЕЋА И МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА У МЛЕЧНОМ САЛОНУ ЗА 2019.ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ОБАВИТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ У САЛИ БИОСКОПА „КРУШЕВАЦ“  26.03.2019.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 09:00  ЧАСОВА.

 

Услов за учешће на лицитацији за резервацију и закуп, уз важећу личну карту и фотокопију исте, је прилагање доказа:

1)      фотокопија решења о регистрацији пољопривреног газдинства или,

2)      да су обвезници пореза на приход од пољопривреде,

3)      Фотокопија решења о регистрацији издатог од агенције за привредне регистре.

У случају спречености личног учешћа на лицитацији, тезгу може резервисати особа са писменим овлашћењем спреченог лицитанта.

 

 

ЗАКУП ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЗАНАТСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 27.03.2019.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 08:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

Услов за учешће на лицитацији, уз важећу личну карту, је и прилагање фотокопије важећег решења о регистрацији издате од агенције за привредне регистре за промет робе који је дозвољен на зеленим пијацама.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КОРИСНИЦИ ЗАКУП МАГАЦИНА НА НОВОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ МОГУ ИЗВРШИТИ ЛИЦИТАЦИЈОМ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ: 28.03.2019. ГОД. У 10:00 ЧАСОВА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПИЈАЦЕ.

Право на закуп магацина, уз важећу личну карту, имају корисници који су резервисали или закупили тезгу на пијаци као и закупци локала на пијаци.