Cenovnik

 
 
 

 

 

 

 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 08.11.2012.године, донело је

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП,,Пословни центар" о утврђивању цена пијачних услуга

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА са почетком примене од 16.11.2012.

 

 

 

 

 

 

II ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

ЦЕНА УСЛУГА СА ПДВ-ом (20%)

 

РЕЗЕРВАЦИЈА

 

Годишња резервација тезге за пољопривредне производе

24.560,00

 

Месечна резервација тезге за пољопривредне производе

4.890,00

 

Месечна резервација већег бокса за бостан

9.770,00

 

Месечна резервација мањег бокса за бостан

4.960,00

 

Месечни закуп за занатску тезгу

8.890,00

 

Месечни закуп за робну тезгу (на робној пијаци)

6800,00

 

РЕЗЕРВАЦИЈА

 

 

Месечни закуп бокса на робној пијаци

1.400,00

 

Месечни закуп за магацински простор по м²

285,00

 

Месечни закуп места за саднице (кавез)

3.530,00

 

Месечна резервација за расхладне витрине (1м²)

3.665,00

 

Месечна резервација паноа на пијачној огради (1м²)

275,00

 

ПИЈАЧАРИНА

 

 

Годишња пијачарина за пољ. тезгу

76.270,00

 

Месечна пијачарина за пољ. тезгу

6.970,00

 

Дневна пијачарина за пољ. тезгу

280,00

 

Дневна пијачарина за коришћење витрина за млечне производе 0,5м

280,00

 

Дневна пијачарина за занатске и робне производе

360,00

 

Дневна пијачарина за расхладне витрине – 0,5м

360,00

 

ПИЈАЧАРИНА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ

 

 

Ситна стока по грлу

80,00

 

Средња стока по грлу

105,00

 

Крупна стока по грлу

210,00

 

ОГРЕВНА ДРВА, ГРАЂА И СТОЧНА ХРАНА

 

 

Огревно дрво м

95,00

 

Путничko воз.; приколица; пикап

410,00

 

Комби; камион до 3т

585,00

 

Камион од 3 - 5т

760,00

 

Камион преко 5т

1.015,00

 

МЕСТО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

ЦЕНА УСЛУГА СА ПДВ-ом (20%)

 
 

ЕКСТРА ЗОНА

1160,00

 

I ЗОНА

1015,00

 

II ЗОНА

690,00

 

СТОЧНА ПИЈАЦА (1м²)

140,00

 

ПИЈАЧАРИНА ЗА ДАНЕ ВАШАРА

 

 

Вашариште- дужни метар

1030,00

 

Улица - дужни метар

1030,00

 

Сточна пијаца - дужни метар

515,00

 

Запрежно возило -комад

660,00

 

Такаме – комад

470,00

 

Негашени креч - тона

230,00

 

Места за постављање забавних радњи 50 м²

265,00

 

Места за постављање забавних радњи преко 51-100м²

205,00

 

Места за постављање забавних радњи од 101-150м²

190,00

 

Места за постављање забавних радњи од 151-250м²

170,00

 

Места за постављање забавних радњи преко 250м²

140,00

 

Места за постављање угоститељских објеката до 50 м²

385,00

 

Места за постављање угоститељских објеката од 51-100м²

315,00

 

Места за постављање угоститељских објеката од101-150м²

200,00

 

Места за постављање  угоститељских објеката преко 150м²

175,00

 

Накнада трошкова за коришћење ел. енергије на вашаришту

 

 

Потрошачи са инсталисаном снагом до 10 кw

5.380,00

 

Потрошачи са инсталисаном снагом od 10-20 kw

10.760,00

 

Потрошачи са инсталисаном снагом   20 kw

16.140,00