Info centar

Plaćanje parking prostora možete izvršiti na jedan od sledećih načina:

 

EKSTRA ZONA (crvena)

 

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ Vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj 9371
 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.

 

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte polja predviđena na parking karti prema uputstvu za korišćenje koje se nalazi na poleđini karte.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla Vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje se koristi jednokratno.

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: Info centar Službe parkinga (Zgrada Doma sindikata), lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave), kao i kod ovlašćenih distributera.

 

Cena parkiranja iznosi:

-          Prvi sat: 60 rsd + cena poruke.

-          Drugi sat: 100 rsd + cena poruke.

 

Napomena:

-          Maksimalno vreme zadržavanja u Ekstra zoni iznosi 120 minuta.

-          U Ekstra zoni ne važe mesečne parking karte.

 

 

 

ZONA I (žuta)

 

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ Vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj: 9372 za plaćanje po satu, ili

                                         9370 za plaćanje za period od 0700 do 2100 č.

 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.

 

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte polja predviđena na parking karti prema uputstvu za korišćenje koje se nalazi na poleđini karte.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla Vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje se koristi jednokratno.

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: Info centar Službe parkinga (Zgrada Doma sindikata), lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave), kao i kod ovlašćenih distributera.

 

Cena parkiranja iznosi:

-          40 rsd + cena poruke po započetom satu.

-          150 rsd + cena poruke za period od 0700 do 2100 č.

 

Napomena:

-          U Zoni I ne postoji maksimalno vreme zadržavanja, tj. režim korišćenja parking mesta je bez vremenskog ograničenja.

-          U Zoni I važe mesečne parking karte.

 

 

 

 ZONA II (zelena)

 

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj 9373
 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.

 

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte polja predviđena na parking karti prema uputstvu za korišćenje koje se nalazi na poleđini karte.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla Vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje se koristi jednokratno.

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: Info centar Službe parkinga (Zgrada Doma sindikata), lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave), kao i kod ovlašćenih distributera.

 

Cena parkiranja iznosi:

-          Prvi sat: 10 rsd + cena poruke.

-          Drugi sat: 25 rsd + cena poruke.

-          Treći sat: 35 rsd + cena poruke.

 

Napomena:

-          Maksimalno vreme zadržavanja u Zoni II iznosi 180 minuta.

-          U Zoni II ne važe mesečne parking karte.