Cenovnik

CENOVNIK USLUGA OD 01.09.2015.
**** SLUŽBA PARKIRALIŠTA****

PARKING KARTA:
Ekstra zona   -  40,oo din.  za 1 sat parkiranja
I zona              -  35,oo din.  za 1 sat parkiranja
II zona             -  25,oo din.  za 1 sat parkiranja

Napomena: Vreme parkiranja u Ekstra zoni je ograničeno na 120 min. (2 sata).


SMS:
Ekstra zona   -  40,oo din. + cena SMS-a  za 1 sat parkiranja
I zona              -  35,oo din. + cena SMS-a  za 1 sat parkiranja
II zona             -  25,oo din. + cena SMS-a  za 1 sat parkiranja

Napomena: Vreme parkiranja u Ekstra zoni  je ograničeno na 120 min. (2 sata).


Nadoknada za dnevnu kartu parkiranja
DNK   ( važi za sve zone – neograničeno )   -  150,oo din.
Napomena: Dnevna karta važi  od 07.00h – 21.00h  svakog radnog dana,
subotom od 07.00h – 14.00h, za sve zone.


PPK (povlašćena parking karta):
Povlašćena pretplatna karta ( stanari )   PPK                                       -       900,oo din.
Povlašćena pretplatna karta ( fizičko lice)  KPRPK                               -   1.400,oo din.
Povlašćena pretplatna karta (pravna lica i preduzetnici) UPRPK      -  1.990,oo din

Napomena: PPK ne važi u Ekstra zoni , gde je parkiranje vremenski ograničeno na 120 min (2 sata), već samo u I zoni  ili II zoni , gde je vreme zadržavanja neograničeno, osim za pravna lica i preduzetnike gde UPRPK važi u svim zonama i  vramenski je neograničeno.


Nalog za plaćanje karte za period od 24 časa od momenta izdavanja    -  1.000,oo din.


BLOKERI:
Parking bloker - 8.400,oo din


TERETNI PARKING:
Kamioni i autobusi:
po satu    –   54,oo din.
dnevna    –   600,oo din.
mesečna  –   6.000,oo din.


Kamioni sa prikolicom:
po satu    –   60,oo din.
dnevna    –   720,oo din
mesečna  –   7.200,oo din.

 

    GARAŽA NA LOKACIJI  "KOSTURNICA":

УСЛУГА

Цена без ПДВ

ПДВ

Цена са ПДВ

За први започети час

33,33

6,67

40,00

За сваки наредни час

41,67

8,33

50,00

Месечна претплата 00-24часа за физичка лица

3.250,00

650,00

3.900,00

Месечна претплата00-24часа за правна   лица

5.000,00

1.000,00

6.000,00

Месечна претплата радним даном од17-06:30,викендом од петка у 17ч до понедељка 06:30ч и у дане државних празника   00-24ч

1.650,00

330,00

1.980,00

Месечна претплата за путничка возила сваког дана од

06:30ч-17:30ч, осим недељом и у дане празника

2.075,00

415,00

2.490,00